ZNOVU DO ŽIVOTA - Odlehčovací služba v DSJ

Projekt řeší problém sociální izolace a postupného zhoršování zdravotního stavu u osob se zdravotním postižením, zejména lidí nemocných roztroušenou sklerózou, které má negativní dopad na zaměstnanost pečujících osob.

Cílem projektu je prostřednictvím aktivizační činnosti v rámci odlehčovací pobytové služby v Domově sv. Josefa podpořit zaměstnanost pečujících osob. Projekt navíc pomáhá osobám se zdravotním postižením k větší soběstačnosti a sociálnímu začlenění.

Pozitivní dopady projektu:

  • podpora zaměstnanosti pečujících osob
  • stabilizace až zlepšení zdravotního stavu hendikepovaných
  • sociální inkluze hendikepovaných
  • pomoc vyrovnat se s nemocí u hendikepovaných
  • seberealizace hendikepovaných

Projekt ZNOVU DO ŽIVOTA - Odlehčovací služba v Domově sv. Josefa, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009714 je spolufinancován Evropskou unií.

esf_barevne